دانلود برنامه کره ای Running Man

دانلود برنامه کره ای Running Man

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

عنوان برنامه: رانینگ من – مرد دونده

تاریخ پخش: July 11, 2010 (20 تیر 89)

مدت زمان: 90 دقیقه

روز های پخش: یکشنبه ها

نمره 9.3 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Yoo Jae suk – Haha – Ji Suk jin

قسمت 496 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 495 اضافه شد.

یک برنامه ی ورزشی و طنز که اعضای ثابت این برنامه در قسمت های مختلف با آیدل ها و بازیگر ها و یا خودشون مسابقه میدن . این برنامه جزء برنامه های تلوزیونی اکشن و ورزشی حساب میشه . هر قسمت از برنامه مهمون های مختلفی داره که مهمان های دعوت شده باید ماموریت هایی که براشون تعیین میشه با موفقیت به پایان برسونن تا برنده بشن. این برنامه هر یکشنبه با ۴ ستاره ی کی پاپ از شبکه SBS پخش می شود . این برنامه اولین بار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰ روی آنتن رفت و به دلیل استقبال بسیار بالا پخش آن تاکنون ادامه دارد…

 

 

***

 

لیست مهمان ها بر اساس شرکت کنندگان

 
***
 
قسمت های سال 2016 به همراه زیرنویس

لیست مهمان های سال 2016 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E280 : 540pPerSub
E281 : 540pPerSub
E282 : 540pPerSub
E283 : 540pPerSub
E284 : 540pPerSub
E285 : 540pPerSub
E286 : 540pPerSub
E287 : 540pPerSub
E288 : 540pPerSub
E289 : 540pPerSub

 

E290 : 540pPerSub
E291 : 540pPerSub
E292 : 540pPerSub
E293 : 540pPerSub
E294 : 540pPerSub
E295 : 540pPerSub
E296 : 540pPerSub
E297 : 540pPerSub
E298 : 540pPerSub
E299 : 540pPerSub

 

E300 : 540pPerSub
E301 : 540pPerSub
E302 : 540pPerSub
E303 : 540pPerSub
E304 : 540pPerSub
E305 : 540pPerSub
E306 : 540pPerSub
E307 : 540pPerSub
E308 : 540pPerSub
E309 : 540pPerSub

 

E310 : 540pPerSub
E311 : 540pPerSub
E312 : 540pPerSub
E313 : 540pPerSub
E314 : 540pPerSub
E315 : 540pPerSub
E316 : 540pPerSub
E317 : 540pPerSub
E318 : 540pPerSub
E319 : 540pPerSub

 

E320 : 540pPerSub
E321 : 540pPerSub
E322 : 540pPerSub
E323 : 540pPerSub
E324 : 540pPerSub
E325 : 540pPerSub
E326 : 540pPerSub
E327 : 540pPerSub
E328 : 540p PerSub
E329 : 540pPerSub
E330 : 540pPerSub
E331 : 540pPerSub

 

***

 

قسمت های سال 2017 به همراه زیرنویس

لیست مهمان های سال 2017 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E332 : 540pPerSub
E333 : 540pPerSub
E334 : 540pPerSub
E335 : 540pPerSub
E336 : 540pPerSub
E337 : 540pPerSub
E338 : 540pPerSub
E339 : 540pPerSub
E340 : 540pPerSub
E341 : 540pPerSub
E342 : 540pPerSub

 

E343-part1 : 540pPerSub
E343-part2 : 540pPerSub
E344 : 540pPerSub
E345 : 540pPerSub
E346 : 540pPerSub
E347 : 540pPerSub
E348 : 540pPerSub
E349 : 540pPerSub
E350 : 540pPerSub
E351 : 540pPerSub
E352 : 540pPerSub

 

E353 : 540pPerSub
E354 : 540pPerSub
E355 : 540pPerSub
E356 : 540pPerSub
E357 : 540pPerSub
E358 : 540pPerSub
E359 : 540pPerSub
E360 : 540pPerSub
E361 : 540pPerSub
E362 : 540pPerSub

 

E363 : 540pPerSub
E364 : 540pPerSub
E365 : 540pPerSub
E366 : 540pPerSub
E367 : 540pPerSub
E368 : 540pPerSub
E369 : 540pPerSub
E370 : 540pPerSub
E371 : 540pPerSub
E372 : 540pPerSub

 

E373 : 540pPerSub
E374 : 540pPerSub
E375 : 540pPerSub
E376 : 540pPerSub
E377 : 540pPerSub
E378 : 540pPerSub
E379 : 540pPerSub
E380 : 540pPerSub
E381 : 540pPerSub
E382 : 540pPerSub
E383 : 540pPerSub

 

***

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان های سال 2018 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E384 : 540p | 720p

E385 : 540p | 720p

E386 : 540p | 720p

E387 : 540p | 720p

E388 : 540p | 720p

E389 : 540p | 720p

E390 : 540p | 720p

E391 : 540p | 720p

E392 : 540p | 720p

E393 : 540p | 720p

E394 : 540p | 720p

E395 : 540p | 720p

E396 : 540p | 720p

E397 : 540p | 720p

E398 : 540p | 720p

E399 : 540p | 720p

E400 : 540p | 720p

E401 : 540p | 720p

E402 : 540p | 720p

E403 : 540p | 720p

E404 : 540p | 720p

E405 : 540p | 720p

E406 : 540p | 720p

E407 : 540p | 720p

E408 : 540p | 720p

E409 : 540p | 720p

E410 : 540p | 720p

E411 : 540p | 720p

E412 : 540p | 720p

E413 : 540p | 720p

E414 : 540p | 720p

E415 : 540p | 720p

E416 : 540p | 720p

E417 : 540p | 720p

E418 : 540p | 720p

E419 : 540p | 720p

E420 : 540p | 720p

E421 : 540p | 720p

E422 : 540p | 720p

E423 : 540p | 720p

E424 : 540p | 720p

E425 : 540p | 720p

E426 : 540p | 720p

E427 : 540p | 720p

E428 : 540p | 720p

E429 : 540p | 720p

E430 : 540p | 720p

E431 : 540p | 720p

E432 : 540p | 720p

 

***

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان های سال 2019 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E433 : 540p | 720p

E434 : 540p | 720p

E435 : 540p | 720p

 E436 : 540p | 720p

 E437 : 540p | 720p

 E438 : 540p | 720p

 E439 : 540p | 720p

 E440 : 540p | 720p

 E441 : 540p | 720p

 E442 : 540p | 720p

 E443 : 540p | 720p

 E444 : 540p | 720p

 E445 : 540p | 720p

 E446 : 540p | 720p

 E447 : 540p | 720p

 E448 : 540p | 720p

 E449 : 540p | 720p

 E450 : 540p | 720p

 E451 : 540p | 720p

 E452 : 540p | 720p

 E453 : 540p | 720p

 E454 : 540p | 720p

 E455 : 540p | 720p

 E456 : 540p | 720p

 E457 : 540p | 720p

 E458 : 480p | 720p

 E459 : 540p | 720p

 E460 : 540p | 720p

 E461 : 540p | 720p

 E462 : 540p | 720p

 E463 : 540p | 720p

 E464 : 540p | 720p

 E465 : 540p | 720p

 E466 : 540p | 720p

 E467 : 540p | 720p

 E468 : 540p | 720p

 E469 : 540p | 720p

 E470 : 540p | 720p

 ویژه: 540p | 720p

E471 : 540p | 720p

E472 : 540p | 720p

E473 : 540p | 720p

E474 : 540p | 720p

E475 : 540p | 720p

E476 : 540p | 720p.x265

E477 : 540p | 720p.x265

E478 : 540p | 720p.x265

E479 : 540p | 720p.x265

E480 : 540p | 720p.x265

E481 : 540p | 720p.x265

E482 : 540p | 720p.x265

E483 : 540p | 720p.x265

 

***

قسمت های سال 2020

لیست مهمان های سال 2020 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E484 : 540p | 720p.x265

E485 : 540p | 720p.x265

E486 : 540p | 720p.x265

E487 : 540p | 720p.x265

E488 : 540p | 720p.x265

E489 : 540p | 720p.x265

E490 : 540p | 720p.x265

E491 : 540p | 720p.x265

E492 : 540p | 720p.x265

E493 : 540p | 720p.x265

E494 : 540p | 720p.x265

E495 : 540p | 720p.x265

E496 : 540p | 720p.x265

 

***

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

***

 

 

(زیرنویس فارسی قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت های 384 تا 386 (ترجمه از runningmann)

قسمت 387 (ترجمه از KTteam)

قسمت های 388 تا 389 (ترجمه از runningmann)

قسمت 390 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 391 تا 395 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 396 تا 397 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 398 تا 401 (ترجمه از runningmann)

قسمت 402 (ترجمه از winnercity)

قسمت های 403 تا 409 (ترجمه از runningmann)

قسمت 410 (ترجمه از runningmann)

قسمت 411 (ترجمه از runningmann)

قسمت 412 (ترجمه از runningmann)

قسمت 413 (ترجمه از blackpink4)

قسمت 414 (ترجمه از runningmann)

قسمت 415 (ترجمه از runningmann)

قسمت 416 (ترجمه از runningmann)

قسمت 417 (ترجمه از runningmann)

قسمت 418 (ترجمه از runningmann)

قسمت 419 (ترجمه از runningmann)

قسمت 420 (ترجمه از runningmann)

قسمت 421 (ترجمه از runningmann)

قسمت 422 (ترجمه از runningmann)

قسمت 423 (ترجمه از runningmann)

قسمت 424: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 425: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 426: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 427: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 428: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 429: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 430: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 431: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 432: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

(زیرنویس فارسی قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 433: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 434: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 435: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 436: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 437: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 438: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 439: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 440: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 441: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 442: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 443: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 444: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 445: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 446: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 447: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 448: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 449: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 450: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 451: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 452: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 453: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 454: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 455: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 456: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 457: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 458: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 459: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 460: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 461: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 462: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 463: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 464: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 465: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 466: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 467: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 468: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 469:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 470:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 471:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 472:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 473:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 474:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 475:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 476:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 477:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 478:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 479:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 480:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 481:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 482:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 483:  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

(زیرنویس فارسی قسمت های سال 2020)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 484:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 485:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 486:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 487:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 488:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 489:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 490:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 491:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 492:  لینک مترجم – لینک مستقیم

 قسمت 493:  بی تبلیغ –    با تبلیغ

قسمت 494:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 495:  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

***

 

دانلود برنامه کره ای Running Man

آموزش خرید اشتراک VIP

بدلیل تغییر سرویس وی آی پی کاربرانی که قبلا ثبت نام کرده برای ورود به پنل جدید، در قسمت پسوورد ایمیل خود را وارد کنند.
همچنین به تمام کاربرانی که قبلا در سایت عضو شده بودن به تعداد روز های خرابی سرویس، اشتراک ویژه اضافه شده است.


.....................................

چند نکته که قبل از خرید باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید اشتراک حتما ار آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اشتراک، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر بازهم مشکلتان رفع نشد، تنها از طریق ارسال تیکت در پنل جدید در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

617
دیدگاه

360 دیدگاه ها
257 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
317 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Leyla

لطفا قسمت 22 باحضور شیوون از سوپر جونیور رو ترجمه کنین

Negin

بچه ها چطوری می تونم این برنامه رو از قسمت اول دان کنم ؟

Mhdy

فقط یه کی درامر میدونه چه لذتی داره وقتی ساعت پنج صبحه و هنوز یه قسمتت مونده تا سریالتو تموم کنی و این در حالیه ک چشات از شدت خستگی میسوزن کم مونده از حدقه دربیان ولی همچنان مصمم ادامه میدی… یا مثلا یه کی درامر باشی میتونی با اینکه یه طومار فیلم جدید داری ولی فیلم تکراری ببینی؛ سندرم نقش دوم بگیری یا بعد تموم شدن سریالت افسردگی بگیری … دارم فک میکنم وقتی شرو ب دیدن سریال کره ای کردم چند سال داشتم و تو این تقریبا هفت سال چقد خاطره داشتم از سریالای کره ای… کمکم کردن… Read more »

Negin

بچه ها من قسمت ۶۶ رو می خوام سونگ جونگ کی مهمانشه کجا می تونم دان کنم؟ چون انگاری این جا از قسمت ۲۸۰ تو سایت هست

Negin

بچه ها کسی می دونه لی مین هو تا حالا تو این برنامه بوده یا نه؟ تو لیست مهمونا اسمشو ندیدم ولی از بس همه هستن عجیبه که لی مین هو نیس بینشون

Mihee

سلام دوستای گل پرومووی، قسمت های 493 و 494 رو یکی دو هفته پیش با حجم بالا دانلود کردم ولی با هیچ نرم افزاری چیزی نشون نمیده، مشکل از فایلِ یا کامپیوتر و نرم افزارای من؟

Moji

عالیه این برنامه😍

Zahra

عاقا من دیوونم یا شمام خیلی جونگ کوک و جیهو رو کنار هم دوست دارین؟ من انقدددد ذوق میکنم باهم میبنمشون😍😋💜 لامصب اسم شیپشونم خوبه😂 Spartace از قسمتای مورد علاقم که به تازگی دیدم(من کلا قسمتارو قاطی پاتی میبینم!): 289,290 میرن دوبی برای ماموریت یعنی این دو قسمت قلب ادم تو پاچه شلوارش میزنه انقد هیجانیه و البته دیافراگم ادمم پاره میشه از خنده زیاد طبق معمول انقده حسرت خوردم از اینکه رفتن دوبی هی با خودم میگم ای کاش میومدن ایران ایران خیلی بهتر از دوبیه از نظر غذا و مکانهای دیدنی ولی نمیشه که😢💔 خلاصه که حتما این… Read more »

محسن

زیرنویس قسمت122 از کره فن
قدیمیه ولی قشنگه
https://rizy.ir/t6swC

golbarg

یس کانگ دانیل

Samira

سلام میشه برنامع my little old boy رو هم تو سایتتون بزارید مرسییی

Aliwolfmir

مدیر زنده ماندن در روستا فصل 3 هنوز نیومده؟

Aliwolfmir

پرمویز زیرنویس 494 رو کانال رانینگ من ترجمه کرده لطفا بزاریدش.ممنون دستتون درد نکنه

roya

میشه برنامه three meals a day رو هم بزارین

ارزو

چرا لینک های سال 2020 و آخرای سال 2019 خراب شده؟

Hamed

سلام
قسمت 494 هرچقدر دانلود میکنم موقع پخش خراب فایل بالا نمیاد

Kaira

دو قسمتی ک کوانگ سو نبود واقعا سخت گذشت

Avisa

چرا لینک قسمتهای ۲۰۰ رو برداشتین؟من از قسمت اول رانینگ من شروع کردم به دیدن و الان که به قسمت ۲۱۴ رسیدم میبینم لینکاش نیست!

yegan_ji

من میخام تازه شروع کنم این برنامه رو ببینم بنظرتون از سال 2018 ببینم یا 2019؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

hanai

۳۳۸ زیرنویسش واسه۳۳۹ دوبارزدی ادمین لطفادرستش کن کامسامیدااااااا